Digimarkkinoinnin palvelut

Dataohjautuvien palveluiden avulla ymmärrät paremmin oman positiosi markkinassa, verkkopalvelun kipukohdat ja kehitystarpeet sekä sisällöntuotannon resurssoinnin vaatimukset.

Markkinatutkimus

Selkeä ja visualisoitu ymmärrys toimialan kilpailutilanteesta kohdemarkkinassa. Tutkimus paljastaa tunnettujen ja tunnistamattomien kilpailijoiden voimasuhteet hakukoneissa.

Hakusanatutkimus

Oikeiden hakusanastojen tunnistaminen ja asiakkaiden hakukäyttäytymisen ymmärtäminen ratkaisee sen, kuka saavuttaa asiakkaat ensin.

SEO-auditointi

Auditointi antaa hyvän läpileikkauksen verkkosivuston nykytilasta ja toimivuudesta sekä auttaa ymmärtämään sivuston käyttökokemusta ja kehityksen vaatimuksia.

Sisältö-, UX&UI-auditoinnit

Sisältöauditointi antaa hyvän läpileikkauksen verkkosivuston käyttökokemuksesta, tärkeiden sivujen nykytilasta ja toimivuudesta sekä auttaa ymmärtämään sivuston käytettävyyttä.

Markkinointiteknologiat

Cuutio MIX on sovellusbundle, joka sisältää tarkoin valikoidut digitaalisen markkinoinnin sovellukset yhdellä edullisella kuukausimaksulla. Kokeile ilmaiseksi!

Konsultointi & koulutukset

Sparraamme ja koulutamme, jotta voit saavuttaa seuraavan digimarkkinoinnin ja -myynnin tason.

ylivoimaisen asiakaskokemuksen virtuaalitapahtumat

Virtuaalitapahtumat & hybriditapahtumat

Kaikki mitä tarvitset menestyksekkään virtuaalitapahtuman tai hybriditapahtuman järjestämiseen tapahtuma-alustasta korkealaatuiseen tapahtumatuotantoon.

Voimasuhteet kohdemarkkinan Googlessa

Markkinatutkimus

Online-markkinatutkimus on vaivaton ja edullinen tapa kasvattaa asiakasymmärrystä ja kilpailukykyä kotimaassa tai ulkomailla.

Tutkimalla kohderyhmien hakukonekäyttäytymistä ja yritysten hakukonelöydettävyyttä, saadaan selkeä kuva toimialan markkinapositioista valituilla markkinoilla.

Tiedon avulla voidaan kohdentaa markkinointi- ja sisältötoimenpiteitä sekä asettaa esimerkiksi hakukoneoptimoinnin ja hakukonemainonnan vaatimuksia tehokkaasti.

Selvitys avaa selkeästi löydettävyyden vaatimukset kohdemarkkinassa ja auttaa ymmärtämään millaista kilpailua siellä kohdataan.

Kilpailutilanne Googlessa
Hakusanatutkimus

Mitä asiakkaat hakevat googlesta?

Hakusanatutkimus

Hakusanatutkimus on yksi tärkeimmistä ja arvokkaimmista toimenpiteistä digitaalisessa markkinoinnissa.

Oikeiden hakusanastojen tunnistaminen ja asiakkaiden hakukäyttäytymisen ymmärtäminen ratkaisee sen, kuka saavuttaa asiakkaat ensin.

Hakusanatutkimuksen tavoite on laatia selkeä lista kohdemarkkinassa käytettävistä tärkeistä hakutermeistä sisällöntuotantoa, hakukonemainontaa ja kilpailuolosuhteiden ymmärtämistä varten.

Hyvin laadittu hakusanatutkimus auttaa määrittelemään verkkopalvelun kehityksen tavoitteita, markkinoinnin tehon mittareita ja sisällöntuotannon kohdentamista.

Verkkosivuston terveystarkastus

SEO-auditointi

Tekninen SEO-auditointi on koneelliseen skannaukseen ja asiantuntijan analyysiin pohjautuva verkkosivuston terveystarkastus ja ulkoisen linkkiverkoston analyysi.

Auditointi paljastaa sivustolla piilevät ongelmat, jotka vaikuttavat hakukonelöydettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen.

SEO-auditoinnin loppuraportti sisältää myös ongelmakohtaiset korjaussuositukset.

Saat analyysidokumentin, joka sisältää yleisarvion lisäksi kunkin sivustolla esiintyvän ongelman kuvauksen ja korjaussuosituksen sekä listauksen sivuista, joilla ongelma esiintyy.

Näin ongelmat on helppo priorisoida ja korjata joko itse tai teknisen yhteistyökumppanin kanssa.

Saarioinen Linkkiverkosto
Sisältöauditointi 2
UX ja UI -auditointi

Miten parannamme asiakaskokemusta?

Sisältö-, UX- ja UI-auditointi

Sivuston läpikäynti ja muutosehdotukset Google-löydettävyyden sekä asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Sisältöauditointi antaa hyvän läpileikkauksen verkkosivuston tärkeiden sivujen nykytilasta ja toimivuudesta sekä auttaa ymmärtämään sivuston käytettävyyttä ja muita huomioitavia asioita asiakkaan näkökulmasta.

Sisältöauditoinnin yhteydessä verkkopalvelun analytiikka, sisältörakenne, käyttäjäkokemus sekä laskeutumissivut käydään läpi ja laaditaan muutosehdotukset asiakaspolun ja –vaikuttamisen parantamiseksi.

Auditointi voi sisältää koko verkkopalvelun kattavan edistyneen käyttäjäsimulaation analyyseineen.  Saat selkeästi esitellyt muutosehdotukset asiakaspolun ja –vaikuttamisen parantamiseksi.

cuutio mix -sovellusbundle

Markkinointiteknologiat

Autamme sinua hyödyntämään markkinointiteknologioiden tuomia mahdollisuuksia asiakaspolun eri vaiheiden tukemiseen.

Cuutio MIX on sovellusbundle, joka sisältää tarkoin valikoidut digitaalisen markkinoinnin sovellukset yhdellä edullisella kuukausimaksulla. Kokeile ilmaiseksi!

Markkinointiteknologiat
Digimarkkinointi koulutus

Sparrausta ja osaamisen kehittämistä

Konsultointi ja koulutukset

Kun oma aika ei riitä, tai haluat tiiviimpää yhteistyötä, olemme mukana dataohjautuvan arjen pyörittämisessä. 

Yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaiset, toistuvat sparraussessiot auttavat pitämään prosessit ruodussa ja toiminnan kehittyvänä.

Sisällöntuotannon, SEOn ja analytiikan koulutukset vahvistavat henkilöstön osaamista ja parantavat yrityksen toimintamahdollisuuksia.

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Mistä palvelusta olet kiinnostunut? Voit valita useamman.

MATERIAALIA HYÖTYKÄYTTÖÖN

Google Analytics & SEO -muistilista

Kattava opas, joka sisältää tärkeimmät elementit toimivan Google Analytics -seurannan rakentamiseen, tärkeimpien mittareiden seuraamiseen sekä hakukoneoptimoinnin perusteet ja KPIt.

small_c_popup.png

Lataa kattava PDF-opas analytiikan ja SEOn hallintaan

Google Analytics & SEO
-muistilista

Muistilistan avulla on helppo rakentaa toimiva Google Analytics -seuranta ja tehokas mittaristo. Opas siisältää myös hakukoneoptimoinnin ja sen tehon mittaamisen muistilistan.