Mitä asiakkaat hakevat googlesta?

Hakusanatutkimus

Oikeiden hakusanastojen tunnistaminen ja asiakkaiden hakukäyttäytymisen ymmärtäminen ratkaisee sen, kuka saavuttaa asiakkaat ensin.

Hakusanatutkimus on yksi tärkeimmistä ja arvokkaimmista toimenpiteistä digitaalisessa markkinoinnissa

Oikeiden hakusanastojen tunnistaminen ja asiakkaiden hakukäyttäytymisen ymmärtäminen ratkaisee sen, kuka saavuttaa asiakkaat ensin. Hakusanatutkimus toteutetaan usein myös osana laajempaa markkinatutkimusta.

 

TAVOITE

Selkeä lista kohdemarkkinassa käytettävistä tärkeistä hakutermeistä sisällöntuotantoa, hakukonemainontaa ja kilpailuolosuhteiden ymmärtämistä varten.

HAKUSANATUTKIMUS

Mitä hakusanoja kohderyhmät käyttävät?
Fokus-hakusanat
Long-tail -hakusanat
Hakusanojen teemoitus
Hakumäärät, kilpailuaste, klikkihinnat
Template-tiedosto hakusanojen hallinnointiin

LOPPUTULEMA

Hyvin laadittu hakusanasto auttaa määrittelemään verkkopalvelun kehityksen tavoitteita, markkinoinnin tehon mittareita ja sisällöntuotannon kohdentamista.

Miksi hakusanatutkimus?

Hakusanatutkimuksen tarkoitus on määrittää asiakasymmärryksen kautta yrityksen kannalta tärkeät hakusanat, joita käytetään hakukoneoptimoinnissa, sisällöntuotannossa ja hakusanamainonnassa.

Onpa hakusanatutkimusta hyödynnetty kadunvarsimainonnankin suunnittelussa, koska asiakasryhmien käyttämä terminologia mainonnan yhteydessä houkuttelee katseita oikeisiin paikkoihin.

Väärien hakusanojen käyttö johtaa ongelmiin niin löydettävyydessä, vakuuttavuudessa kuin tavoitteiden täyttymisessäkin. Lisäksi väärin valitut hakusanat voivat tuottaa ylimääräisiä kuluja hakukonemainonnassa.

Hakusanatutkimuksen tekemiseen kannattaa varata aikaa. Vaikka eniten Googlesta haetut hakusanat esimerkiksi putkiremonttiin liittyen on melko helppo tunnistaa, eivät korkeat hakumäärät useinkaan kerro konvertoitumispotentiaalista.

Putkiremontti-hakusanaa haetaan Googlesta tuhansia kertoja kuukausittain, mutta mikä on geneeristä putkiremontti-hakusanaa käyttävän ihmiset tavoite?

Kun tunnistetaan kohderyhmien käyttämiä tukisanoja, kuten ”hinta” tai muu tavoitteellisuutta merkitsevä sana, löydetään hakusanoja, joita haetaan vähemmän, mutta ne kertovat tarpeesta enemmän.

Esimerkiksi ”putkiremontti hinta kerrostalo” -hakusanaa haetaan paljon vähemmän, kuin pelkkää putkiremonttia, mutta sen kilpailuaste Googlessa on merkittävästi pienempi sekä klikkihinnaltaan että sisällöiltään.

Näinkin yksinkertaistetun hakusanatutkimus-esimerkin kautta on kohtalaisen helppoa lähestyä sisällöntuotannon ja hakukonemainonnan tavoitteita sekä vaatimuksia.

 

Pyydä tarjous hakusanatutkimuksesta

Jos tiedät jo tarkemmin mitä hakusanatutkimukselta toivot, täytä viestikenttään esimerkiksi kohdemarkkinat (esim. Suomi, Yhdysvallat), tutkittavien hakusanojen kielet ja tutkittavien teemojen määrä (kuten tuotekategoriat tai palvelukategoriat). Näin voimme antaa heti tarkemman tarjouksen hakusanatutkimuksen tekemisestä.