Markkinatutkimus

Online-markkinatutkimus on moderni ja vaivaton tapa kasvattaa asiakasymmärrystä ja kilpailukykyä kotimaassa tai ulkomailla.

MARKKINATUTKIMUS AVAA MARKKINAOLOSUHTEET MISSÄ TAHANSA MAASSA

Digitaalinen markkinatutkimus antaa selkeän näkymän yrityksen markkinapositioihin valituilla markkinoilla.

Tutkimalla asiakkaiden verkkokäyttäytymistä ja analysoimalla hakukoneympäristöä, saavutetaan päätöksenteon laatuun vaikuttavaa tietoa markkinoiden voimasuhteista, ja yritysten, median ja muiden tahojen auktoriteetin jakautumisesta.

Markkinatutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan kohdentaa markkinointi- ja sisältötoimenpiteitä sekä asettaa esimerkiksi hakukoneoptimoinnin ja hakukonemainonnan vaatimuksia tehokkaammin.

Selvitys avaa selkeästi löydettävyyden vaatimukset kohdemarkkinassa ja auttaa ymmärtämään millaista kilpailua siellä kohdataan.

Markkinatutkimuksen tekeminen

Markkinatutkimuksen sisältö sovitaan tapauskohtaisesti, jotta tutkimuksesta saatava hyöty on paras mahdollinen. Alta löydät tyypillisimmät markkinatutkimuksen elementit.
Markkinatutkimuksen tekeminen

Markkinatilanne Googlessa - kuka saavuttaa asiakkaat?

Markkinatutkimus aloitetaan laatimalla asiakastuntemukseen perustuva hakusanatutkimus tai käytetään asiakkaalla jo olemassa olevaa hakutermistöä sekä selvitetään ja visualisoidaan orgaanisen markkinatilanteen voimasuhteet kohdemarkkinassa missä tahansa maassa tai kaupungissa.

Tutkittava hakusanasto

Hakusanasto voi olla valmis, joko asiakkaan tai toimistokumppanin tuottama lista kohderyhmien käyttämistä hakutermeistä, tai se voidaan tuottaa tekemällä hakusanatutkimus.

Oikeiden hakusanastojen tunnistaminen ja asiakkaiden hakukäyttäytymisen ymmärtäminen ratkaisee sen, kuka saavuttaa asiakkaat ensin.

Tutustu hakusanatutkimukseen.


Markkinoiden voimasuhteet

Markkinatutkimuksessa selvitetään orgaaniset kilpailuolosuhteet tunnistettujen kilpailijoiden ja asiakkaan välillä. Lisäksi tunnistetaan kohdemarkkinakohtaisia uusia kilpailijoita ja selvitetään esimerkiksi median ja keskustelufoorumien vaikuttavuus Googlen orgaanisissa hakutuloksissa.

Eri tahojen väliset orgaanisen auktoriteetin voimasuhteet visualisoidaan helposti ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi.

Katso esimerkki toimitilavälittäjien markkinavisualisoinnista (avautuu uuteen ikkunaan).

Markkinatutkimus: sisältöanalyysi

Sisältökilpailun analyysi

Kun kilpailijakenttä on selvillä, tutkitaan sisältökilpailun taso ja selvitetään millaista sisältöä asiakkaat kohtaavat ennen omaan verkkopalveluun saapumista.

Osana markkinatutkimusta sisältöanalyysi kattaa kilpailijoiden verkkopalveluiden analysoinnin, jossa otetaan huomioon mm. tone-of-voice, brändielementit, käyttäjäkokemus sekä hakukoneoptimointi.

Tiedon avulla voidaan laatia vaatimukset oman verkkopalvelun kehitykselle ja hakukoneoptimoinnille.

Markkinatutkimus: SEO-audit

SEO-auditointi

Markkinatutkimuksen yhteydessä tehdään verkkopalvelun terveystarkastus sisältäen kirjallisen analyysin sivuston teknisestä tilasta. 

Tekninen SEO-auditointi on koneelliseen skannaukseen ja asiantuntijan analyysiin pohjautuva verkkosivuston terveystarkastus. SEO-auditointi paljastaa sivustolla piilevät ongelmat, jotka vaikuttavat hakukonelöydettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen.

SEO-auditoinnin loppuraportti sisältää myös ongelmakohtaiset korjaussuositukset.

Saat analyysidokumentin, joka sisältää yleisarvion lisäksi kunkin sivustolla esiintyvän ongelman kuvauksen ja korjaussuosituksen sekä listauksen sivuista, joilla ongelma esiintyy. Näin ongelmat on helppo priorisoida ja korjata joko itse tai teknisen yhteistyökumppanin kanssa.

Lue lisää SEO-auditoinnista

Markkinatutkimus: sisältöaudit

Verkkopalvelun sisältöauditointi sekä UI/UX -auditointi

Jotta oma kotipesä palvelisi asiakasta tehokkaasti, markkinatutkimus voi sisältää joko suppean tai laajan sisältöauditoinnin, joissa hyödynnetään asiakkaan analytiikkaohjelmistoja, kuten Google Analytics. 

Sisältöauditointi antaa hyvän läpileikkauksen verkkosivuston käyttökokemuksesta, tärkeiden sivujen nykytilasta ja toimivuudesta sekä auttaa ymmärtämään sivuston käytettävyyttä ja muita huomioitavia asioita asiakkaan näkökulmasta.

Laaja auditointi sisältää koko verkkopalvelun kattavan edistyneen käyttäjäsimulaation analyyseineen.  Saat selkeästi esitellyt muutosehdotukset asiakaspolun ja –vaikuttamisen parantamiseksi.

Auditoinnin jälkeen tiedät mihin ensisijaisesti panostaa sivuston kehittämisessä ja mitä tehdä pidemmällä aikavälillä.

Sisältöanalyysin kautta markkinatutkimukseen saadaan kattava läpileikkaus omasta vaikuttavuudesta ja voidaan laatia määrittelyt tukisisältöjen tarpeelle, parantaa laskeutumissivujen toimivuutta ja asettaa SEO-vaatimukset kehitystyölle.

Markkinatutkimus: facebook-kilpailu

Kilpailutilanne Facebookissa

Markkinatutkimukseen voidaan liittää katsaus kilpailutilanteeseen Facebookissa. Katsaus sisältää vertailutiedot valittujen yritysten välillä. Ymmärrys kilpailijoiden seuraajamäärien muutoksista sekä julkaisujen muodosta ja niiden vaikuttavuudesta antaa eväät oman toiminnan kehittämiselle.

Pyydä lisätietoja tai tarjous markkinatutkimuksesta

Olemme sinuun yhteydessä pian viestin saatuamme. Jos haluat, että soitamme sinulle, täytä lomakkeeseen puhelinnumerosi.

Markkinatutkimuksen tekeminen ei vaadi sinulta merkittävää työpanosta, ja työ voi alkaa pian vaatimusten ja tavoitteiden määrittelyn jälkeen.

Markkinatutkimuksen auditointiosien teossa voi hyödyntää Business Finlandin (ex Tekes) 5000 euron arvoista innovaatioseteliä

Markkinaolosuhteiden selvittämisessä puolestaan voi hyödyntää Business Finlandin Explorer-rahoitusta.

small_c_popup.png

Lataa kattava PDF-opas analytiikan ja SEOn hallintaan

Google Analytics & SEO
-muistilista

Muistilistan avulla on helppo rakentaa toimiva Google Analytics -seuranta ja tehokas mittaristo. Opas siisältää myös hakukoneoptimoinnin ja sen tehon mittaamisen muistilistan.