SEO-auditointi

Tekninen SEO-auditointi paljastaa verkkosivustolla piilevät ongelmat, jotka vaikuttavat negatiivisesti käyttäjäkokemukseen ja hakukonelöydettävyyteen.

Auditointi on koneelliseen skannaukseen ja asiantuntijan analyysiin pohjautuva verkkosivuston terveystarkastus. SEO-auditointi sisältää aina selkeät ongelmien korjaussuositukset.

SEO-auditointi, eli verkkosivuston terveystarkastus

Verkkosivuston kunnosta on pidettävä huolta

Ongelmalistaukset

Aihealueittain jaoteltu listaus ja korjaussuositukset ongelmista, jotka vaikuttavat sivuston toimivuuteen, hakukonelöydettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen.

Jatkuva kuntoseuranta

Kotisivujen kunnosta on syytä pitää huolta jatkuvasti. Siksi kuntotarkistus on hyvä tehdä säännöllisesti. Jatkuva seuranta antaa mielenrauhan ja auttaa välttämään ikävät myynnin estävät yllätykset.​

Linkkiverkosto

Sivustolle osoittavien ulkoisten domainien ja linkkien verkosto lisätietoineen, kuten linkkien arvostus, linkkitekstit ja kohdesivut.

KETTERÄ JA NOPEA KUNTOTARKASTUS

vaivatonta huolettomuutta niin pienille kuin suurillekin sivustoille sekä verkkokaupoille

SEO-auditoinnissa sivustollesi tehdään koneellinen skannaus, joka kartoittaa etukäteen määritellyt mahdolliset ongelmat, jotka vaikuttavat negatiivisesti hakukonelöydettävyyteen, käyttäjäkokemukseen ja sivuston yleiseen toimivuuteen.

Asiantuntija analysoi tulokset ja koostaa yleisarvion ja ongelmakohtaiset listaukset; millä sivuilla kukin ongelma esiintyy ja miten ne korjataan.

Ongelmalistaukset

Saat analyysidokumentin, joka sisältää yleisarvion lisäksi kunkin sivustolla esiintyvän ongelman kuvauksen ja korjaussuosituksen sekä listauksen sivuista, joilla ongelma esiintyy. 

Näin ongelmat on helppo priorisoida ja korjata joko itse tai teknisen yhteistyökumppanin kanssa.

Saarioinen SEO Auditointi

Linkkiverkosto

Sivuston hakukonelöydettävyyden kannalta tärkeä linkkiverkosto ja sen ominaisuudet selviävät SEO-auditoinnin yhteydessä. 

Linkittävät domainit ja sivut sekä niiden arvo, haitalliset linkitykset ja muut tärkeät tiedot ulkoisista linkeistä auttavat hahmottamaan ja rakentamaan omaa vaikuttavuutta verkossa.

Saarioinen Linkkiverkosto

Jatkuva kuntoseuranta

Säännöllisesti toteutettuna SEO-auditointi on tehokkaimmillaan sivuston ja asiakaskokemuksen kehittämisen apuna. 

Mahdollisiin ongelmiin tulee reagoitua heti niiden esiintyessä, eikä asiakaspolun teknisistä syistä johtuvaa katkeamista tarvitse pelätä. 

Linkkiverkostossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat sivuston auktoriteettiin ja liikenteeseen, joten tiedon ylläpito on tärkeää.

Saarioinen SEO Auditointi

Mielenrauhaa ja tehokkaampaa sivustokehitystä

Säännöllisesti toteutettuna SEO-auditointi on tehokkaimmillaan sivuston ja asiakaskokemuksen kehittämisen apuna. Mahdollisiin ongelmiin tulee reagoitua heti niiden esiintyessä, eikä asiakaspolun teknisistä syistä johtuvaa katkeamista tarvitse pelätä. 

Linkkiverkostossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat sivuston auktoriteettiin ja liikenteeseen, joten tiedon ylläpito on tärkeää.

Pyydä tarjous SEO-auditoinnista

SEO-auditointi sopii niin pienille kuin suurillekin verkkosivustoille sekä verkkokaupoille. Se on nopea toimenpide, joka auttaa kehittämään sivustoasi toimivammaksi helposti ja vaivattomasti.

small_c_popup.png

Lataa kattava PDF-opas analytiikan ja SEOn hallintaan

Google Analytics & SEO
-muistilista

Muistilistan avulla on helppo rakentaa toimiva Google Analytics -seuranta ja tehokas mittaristo. Opas siisältää myös hakukoneoptimoinnin ja sen tehon mittaamisen muistilistan.