REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

 

1. Rekisterin pitäjä

Cuutio Software Oy (jäljempänä “Cuutio”)
Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki
Y-tunnus: 2397231-2
info @ cuutio.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jarno Wuorisalo
Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki
etunimi.sukunimi@cuutio.com

3. Rekisterin nimi

Cuution asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, näihin kuitenkaan tyhjentävästi rajoittumatta: myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet, joiden tarkoituksena on uusasiakashankinta, olemassa olevien asiakassuhteiden hoito, yrityksen brändin ja tuotteiden markkinointi, myös suoramarkkinointi ja muut vastaavat markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet, sekä suoramarkkinointikieltojen ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksilöintitiedot
– etu- ja sukunimi
– sähköposti
– puhelinnumero
– ip-osoitetieto tai muu tunniste

Muut tiedot
– työnimike
– työnantaja/yritys ja sen yhteystiedot
– evästeiden kautta kerättävät tiedot
– tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista
– evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätty profilointitieto
– käyttäytymiseen perustuvat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään Cuution verkkosivujen kautta. Henkilön tietoja voidaan myös lisätä rekisteriin manuaalisesti kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai muuta kautta tapahtuneen vuorovaikutuksen seurauksena.

Käyttäytymiseen perustuvaa tietoa kerätään Cuution verkkosivujen, sähköpostien ja sosiaalisen median kanavien kautta evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Rekisterissä olevia tietoja voidaan päivittää manuaalisesti ja kerätä myös julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta säännonmukaisesti rekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

Tietoja saatetaan kuitenkin luovuttaa, mikäli palvelun toteuttaminen sitä edellyttää esimerkiksi yhteistyössä järjestetyn tapahtuman yhteydessä. Tällöinkin tietoja luovutetaan vain ehdoton minimimäärä, ja vain osapuolelle, joka käsittelee tietoja vastuullisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja säilytetään järjestelmätoimittajamme käyttämillä Amazon Web Servicesin (AWS) palvelimilla Irlannissa ja USAssa. Järjestelmätoimittajamme on Privacy Shield -sertifioitu.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja henkilökohtaisin salasanoin. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Cuution kaikki toimitilat ovat lukittuja ja liikkumista valvotaan kulkuluvilla.

Järjestelmän kirjautumissivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla. Järjestelmän käyttäjäsalasanojen säilytys noudattaa toimialan turvallisuusstandardeja.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin on tallennettu. Jos tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi vaatia virheen korjaamista. Tarkastus- ja korjausoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai sähköpostitse ja osoittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa, ja niihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkinointia varten sekä vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot.